Občianske združenie
Hospic Matky Božej
Kukučínova 21
921 01 Piešťany

telefón: 0944 828788
email:
kancelaria@hospic-pn.sk

kancelária otvorená
pondelok, utorok,
štvrtok, piatok
od 9. do 11. hod.

streda od 14. do 16. hod.

prízemie vľavo
na Kukučínovej 21
v Piešťanoch

Občianske združenie HOSPIC MATKY BOŽEJ
Občianske združenie Hospic Matky Božej je mimovládna nezisková organizácia, ktorá bola zaregistrovaná 16.5.2000. Podnetom pre vznik nášho združenia bol nový pohľad na kvalitu starostlivosti o ťažko chorých a umierajúcich, ktorý poskytuje hospicové hnutie.

Dovoľte nám byť tu a pomáhať Vám

- poradenstvom,
- bezplatným zapožičiavaním špeciálnych zdravotníckych pomôcok, ktoré veľmi uľahčia starostlivosť o ťažko mobilného alebo úplne nemobilného pacienta.

Názov: Občianske združenie HOSPIC MATKY BOŽEJ
Sídlo: Kukučínova 21, 921 01 Piešťany,
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36 092 321

Vaše dary nám môžete posielať na účet:
Slovenská sporteľňa a.s.
IBAN: SK08 0900 0000 0051 7969 4614

Ďakujeme!