Občianske združenie
Hospic Matky Božej
Kukučínova 21
921 01 Piešťany

telefón: 0944 828788
email:
kancelaria@hospic-pn.sk

kancelária otvorená
pondelok, utorok,
štvrtok, piatok
od 10. do 12. hod.

streda od 14. do 16. hod.

prízemie vľavo
na Kukučínovej 21
v Piešťanoch
DOVOLENKA kancelária zatvorená 20.7.2019 - 2.8.2019
Občianske združenie HOSPIC MATKY BOŽEJ
Občianske združenie Hospic Matky Božej je mimovládna nezisková organizácia, ktorá bola zaregistrovaná 16.5.2000. Podnetom pre vznik nášho združenia bol nový pohľad na kvalitu starostlivosti o ťažko chorých a umierajúcich, ktorý poskytuje hospicové hnutie.

Dovoľte nám byť tu a pomáhať Vám

- poradenstvom,
- bezplatným zapožičiavaním špeciálnych zdravotníckych pomôcok, ktoré veľmi uľahčia starostlivosť o ťažko mobilného alebo úplne nemobilného pacienta.

Vaše 2% dane z príjmu nám dovolia v tejto činnosti pokračovať.

V tlačivách pre poukázanie môžete vyplniť tieto údaje o prijímateľovi:
Názov: Občianske združenie HOSPIC MATKY BOŽEJ
Sídlo: Kukučínova 21, 921 01 Piešťany,
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36 092 321

Bankové spojenie:
Tatrabanka Piešťany
č.účtu: 2625738135/1100
IBAN: SK9111000000002625738135

Ďakujeme!